Frode Svartdal
    Psykologiens forskningsmetoder:
    En introduksjon    4. utgave
    Bergen: Fagbokforlaget 2015